جایگاه زینب نزد رسول الله ص

زینب ل پس از عایشهل جایگاه والایی را در قلب رسول خدا ص اشغال کرده بود. و به همین خاطر مادرمان عایشه راجع به زینب می‌گفت: «و زینب کسی بود که از میان همسران پیامبر ص رقیب من بود» [۱۱۸].

ام‌المؤمنین زینب بنت جحشل در آسمان مجد و عظمت، در مکانی بلند پرواز کرده، و بالاترین مقامات نزدیکی و شرف و بزرگی را از همان لحظه ورودش به خانه پاک نبوی به دست آورد و جایگاه عظیمی را نزد پیامبر گرامی ص از آن خود کرد. خداوند ـ ـ با صفات والا و رفتار و اعمال زیبا که او را در میان زنان بی‌نظیر و یگانه ساخته، دوست و مکرم داشته است.

زینب ام‌المؤمنینل از اخلاق رسول الله ص زیاد اقتباس کرده، و در راه‌های خیر و نیکی به ویژه در زهد و دوری از چیزهای هیچ و پوچ دنیا گام به گام به دنبال او می‌رفت، چون آخرت بهتر و ماندگار است. به همین خاطر، او بخشنده و سخاوتمند بود و در بخشش و سخاوت و زهد، داستان‌ها و روایات عطرآگینی دارد.

رسول الله ص هم این خصلت پسندیده در همسرش زینب را درک می‌کرد، از این رو در درون خود جایگاه بزرگی برای زینب قائل می‌شد و او را مورد ستایش و تمجید قرار می‌داد به این‌که او از نیکان و خوبان است. به همسرانش می‌گفت که زینب در کارهای معروف و پسندیده، از همه‌شان دست بالاتری دارد.

زینب بنت جحش، مادر مؤمنانل زیاد نماز می‌خواند؛ قلبی خاشع و فروتن داشت؛ و همیشه با خداوند ارتباط داشت. و رسول خدا ص این صفات عالی در او را دوست می‌داشت و نمازش و ارتباطش با پروردگار برای پیامبر ص بسیار خوشایند بود [۱۱۹].

از ثابت روایت شده است که می‌گوید: قضیه ازدواج زینب بنت جحش نزد انس ذکر شد، انس گفت: پیامبر ص را ندیده‌ام که به اندازه زینب، برای هیچ یک از همسرانش غذای ولیمه داده باشد؛ در مهمانی عروسی زینب بنت جحش یک گوسفند را به میهمانان داد [۱۲۰].

از عایشه ل روایت شده است که می‌گوید: رسول الله ص نزد زینب بنت جحش عسل می‌خورد و کنار او می‌ماند. من و حفصه با هم همدستی کردیم که پیامبر ص نزد هر کدام از ما آمد، به او بگوید: مغافیر خورده‌ای؟ همانا من بوی مغافیر را از تو احساس می‌کنم. پیامبر ص فرمود: «لا ولکني کنت أشرب عسلاً عند زینب ابنة جحش فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً» [۱۲۱] [۱۲۲]: «نه، ولی نزد زینب بنت جحش عسل می‌خوردم. اما از این به بعد دیگر عسل را نزد زینب نخواهم خورد. و تو را سوگند می‌دهم که این مطلب را به احدی خبر ندهی».

به همین خاطر زینبل جایگاه و مرتبه‌اش نزد پیامبر گرامی ص را می‌دانست، و با سه خصلت بر زنان پیامبر ص افتخار می‌کرد.

از شعبی / روایت شده است که می‌گوید: زینب به پیامبر ص می‌گفت: من با سه چیز به خود می‌بالم که هیچ یک از زنانت آن را ندارند تا به خودشان ببالند: ۱- پدربزرگ من و پدربزرگ تو، یکی است. ۲- خداوند از آسمان مرا به ازدواج تو درآورد. ۳- سفیر خدا، برای امر ازدواج ما، جبرئیل بود [۱۲۳].

این مادر مؤمنان، ام سلمهل است که به جایگاه هَوویش، زینب نزد رسول خدا ص اشاره می‌کند، می‌گوید: زینب مورد توجه رسول خدا ص بود و پیامبر ص از او خیلی خوشش می‌آمد، و زینب زنی نیک و صالح، بسیار روزه‌دار و شب زنده‌دار بود [۱۲۴].

[۱۱۸] بخاری به شماره ۴۷۵۰؛ و مسلم به شماره ۲۷۷۰ آن را روایت کرده‌اند. [۱۱۹] نساء أهل البیت، احمد خلیل جمعه، ص ۳۰۰-۳۰۱. با اندکی تصرف. [۱۲۰] بخاری به شماره ۵۱۷۱؛ مسلم به شماره ۱۰۴۹؛ و ابوداود به شماره ۳۷۴۳ آن را روایت کرده‌اند. [۱۲۱] نزد بخاری به شماره ۵۲۶۷ این زیادت آمده است: «یا أیها النبی لم تحرم ما أحل الله لك ـ تا ـ إن تتوبا إلى الله» به عایشه و حفصه، (وإذ أسر النبی إلى بعض أزواجه حدیثاً) به خاطر گفته پیامبر ص: «بلکه عسل خوردم». [۱۲۲] بخاری به شماره ۴۹۱۲؛ مسلم به شماره ۱۴۷۴؛ و ابوداود به شماره ۲۷۱۴ آن را روایت کرده‌اند. [۱۲۳] البدایة و النهایة، ۴/۱۴۶؛ و «أنساب الأشراف»، ۱/۴۳۵. [۱۲۴] تهذیب الأسماء و اللغات، ۲/۳۴۵.