صفحه نخست تاریخ اسلام بانوان نمونه عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم خداوند از بالای هفت طبقه آسمان دستور به ازدواج با ...

خداوند از بالای هفت طبقه آسمان دستور به ازدواج با زینب می‌دهد

به خدا قسم، گویی می‌بینم که کلمات در مقابل آن فضیلت و افتخار بزرگ از روی شرمساری و خجالت فرار می‌کنند. پس خداوند خودش از بالای هفت طبقه آسمان دستور به ازدواج با زینب می‌دهد. و به همین خاطر مادرمان زینبل به این فضیلتی که دنیا با تمام امکاناتش با آن برابری نمی‌کند، افتخار می‌کرد.

از انس روایت شده است که می‌گوید: زید بن حارثه آمد و پیش پیامبر ص از زینب شکایت می‌کرد. پیامبر ص فرمود: «اتَّقِ اللَّهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» «از خدا بترس و همسرت را نگاه دار». انس می‌گوید: اگر رسول الله ص چیزی را کتمان می‌کرد، حتماً این موضوع را کتمان می‌کرد. زینب بر همسران پیامبر ص افتخار می‌کرد می‌گفت: خانواده‌هایتان شما را به ازدواج با پیامبر ص درآورده در حالی که خداوند متعال از بالای هفت طبقه آسمان مرا به ازدواج با پیامبر ص درآورد [۱۱۶].

از عیسی بن طهمان روایت شده است که می‌گوید: از انس بن مالکس شنیدم می‌گفت: آیه حجاب درباره زینب بنت جحش نازل شد. پیامبر ص در آن روز، به خاطر ازدواج با زینب، نان و گوشت به مردم داد. و زینب بر زنان پیامبر ص افتخار می‌کرد و می‌گفت: «همانا خداوند در آسمان مرا به ازدواج با پیامبر ص درآورد» [۱۱۷].

[۱۱۶] بخاری به شماره ۷۴۲۰؛ و ترمذی به شماره ۳۲۱۳ آن را روایت کرده‌اند. [۱۱۷] بخاری به شماره ۷۴۲۱؛ و احمد در مسند خود، ۳/۲۲۶ آن را روایت کرده‌اند.