این همان افتخار حقیقی است

زینب ل در محیط مکه بزرگ شد و خودش را از زنان بزرگ و بلندقدر مکه و پیرامون مکه دید. او کسی است که نسب اصیل و ریشه‌دار، موقعیت والا و زیبایی وافر در او جمع شده است و خداوند انواع فضل و نیکی را در وجود او جمع گردانید.

پسر دایی‌اش، سرور اولین و آخرین، محمد بن عبدالله ص است ... پدربزرگ زینب و رسول الله ص یکی است که نامش عبدالمطلب، بزرگ قریش در زمان خود بود.

برادرش، اولین کسی بود که «امیرالمؤمنین» صدا زده شد. و صاحب اولین پرچمی است که در اسلام برافراشته شده و یکی از شهیدان است. این فرد کسی نیست جز عبدالله بن جحش س.

برادر دیگرش، یکی از شاعران اسلام به نام ابواحمد بن جحش س است.

از میان دایی‌هایش می‌توان حمزه و عباس ب نام برد. حمزه شیر خدا و سیدالشهداء (سرور شهیدان) است. و عباس کسی است که مال و دارایی را می‌بخشید و به همسایه کمک می‌کرد و درماندگان و بیچارگان را کمک و یاری می‌کرد.

خواهرش، یکی از پیشگامان و سابقین به سوی اسلام، به نام «حمنه بنت جحش»ل است.

مادرش، عمه پیامبر ص به نام «أمیمه بنت عبدالمطلب»ل است.

بلکه او تنها زنی است که خداوند ـ ـ از بالای هفت طبقه آسمان او را به ازدواج پیامبر درآورد.