صفحه نخست تاریخ اسلام بانوان نمونه عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم زینب بنت جحش:
دستور خدا مبنی بر ازدواج با او ...

زینب بنت جحش:
دستور خدا مبنی بر ازدواج با او از بالای هفت طبقه آسمان

قبل از این‌که شرح حال این صحابیه جلیل‌القدر را بنویسم، زیاد مکث کردم؛ زنی که تمام انواع فضل و خوبی و صلاح در وجودش جمع شده است. فضایل و بزرگواری‌هایش انسان را متحیر می‌کند و نمی‌داند چگونه بحث را شروع کند

اینک قرار است با زینب بنت جحش ل باشیم، کسی که ذهبی درباره‌اش می‌گوید: زینب از لحاظ دیانت و ورع و پرهیزگاری و بخشش و کارهای نیک و پسندیده، از زنان بزرگ بود [۱۰۸].

ابو نعیم درباره‌اش می‌گوید: خشوع‌کننده راضی به امر خدا، و دلسوز بود [۱۰۹].

پس با ما بیایید تا با دل‌هایمان همراه سیرت این زن جلیل‌القدر، مادر مؤمنان زندگی کنیم با این امید که هر خواهر مسلمان از خلال آن سطرها، بداند که الگو و نمونه و سرمشق چگونه است.

[۱۰۸] سیر أعلام النبلاء، اثر ذهبی، ۲/۲۱۲. [۱۰۹] حلیة، اثر ابونعیم، ۲/۵۱.