فضیلت بزرگ

امام ابن کثیر : اولین کارهایی که خدیجه طاهرهل انجام داد ذکر کرده و می‌گوید:

اولین کسی که با رسول الله ص ازدواج کرد، خدیجه بود، و اولین کسی که به او ایمان آورد، بنا به قول صحیح خدیجه بود [۷۳].

از جمله اولین کارهایی که خدیجهل انجام داد عبارتند از:

اولین کسی که همراه رسول الله ص نماز خواند.

اولین کسی که از او فرزند نصیب پیامبر ص شد.

اولین کسی که از میان همسران پیامبر ص، مژده بهشت به او داده شد.

اولین کسی که پروردگارش به او سلام کرد.

اولین زن صدیقه و راستگو از میان زنان مؤمن.

اولین زن پیامبر ص که وفات کرد.

اولین قبری که پیامبر گرامی ص در مکه داخل آن شد (برای دفن خدیجه).

امام زهری : می‌گوید: خدیجهل اولین کسی بود که به خدا ایمان آورد ...

پیامبر ص رسالت پروردگارش را دریافت کرد و به‌ خانه‌اش روانه شد و بر هر درخت و صخره‌ای که می‌گذشت، آن درخت و صخره بر پیامبر ص سلام می‌کردند و وقتی که پیامبر ص بر خدیجه داخل شد فرمود: «أرأیتك الذي کنت أحدثك أني رأیته في الـمنام، فإنه جبرئیل استعلن لي، أرسله إلى ربي»: «آیا آن کسی را که به تو گفته بودم که در خواب دیدم، به تو نشان دهم؛ او جبرئیل است که برایم آشکار گردید و پروردگارم او را نزد من فرستاد». سپس ماجرای وحی را به اطلاع خدیجه رسانید، آن‌گاه خدیجه گفت: مژده بده، چون قسم به خدا، خداوند در حق تو جز خیر و نیکی کاری نمی‌کند. پس کسی را که از جانب خدا نزد تو آمده، پذیرا باش، چون او حق است و پیام حق را برای تو می‌آورد [۷۴].

[۷۳] الفصول، ص ۲۴۳. [۷۴] تاریخ الإسلام، اثر ذهبی، ۱/۱۲۸.