صفحه نخست قرآن تاریخ قرآن کریم نقد اصطلاحی [احادیث به ترتیب شماره]

نقد اصطلاحی [احادیث به ترتیب شماره]

۱- اسناد اول حدیث صحیح است اما سند دومی که در آن «رشدین بن سعد» واقع شده، ضعیف می‌باشد. رشدین با این که مردی صالح بوده ولی دچار فراموشی و سهو (غفلت) بوده و خطاهای بسیار داشته است به طوری که روایت‌های منکر وی زیادت است(۱) اما چنان که از حدیث دوم از عقیل‌بن خالد روشن می‌شود روایت وی، متفرد نبوده است.

۲- اسناد آن صحیح است.