اركان صيغه و احكام آن

ملا فتح‌الله كاشانی در تفسیرش (منهج‌الصادقین) نقل كرده است: باید بدانیم كه صیغه دارای پنج ركن است: زوج، و زوجه، و مهریه، و زمان‌بندی، و صیغه ایجاب و قبول».

و باز هم كاشانی نقل كرده: «و بدان كه تعداد زوجات در صیغه محصور و قابل شمارش نیست و شخص را لازم نمی‌آید كه نفقه بپردازد. پوشاک ومسكن تهیه كند، و ارث و میراث بری در میان دو زوج صیغه كننده، دایر نمی‌گردد، و این چیزها فقط در عقد دائم ثابت می‌شود» [۱۰۹].

و ابوجعفر طوسی نقل كرده:‌ از ابو عبدالله درباره صیغه‌ سؤال كرده شد كه آیا از چهار زن است؟ گفت نه، حتی از هفتاد هم نیست ... و از ابو عبدالله پرسیدند: آیا متعه از چهار زن است؟ گفت: با هزار تن از آنها صیغه كن، چه آنها كرایه هستند. نه طلاق داده می‌شوند، و نه ارث بر جا می‌گذارند و نه ارث می‌گیرند، بلكه فقط كرایه شده‌اند» [۱۱۰].

[۱۰۹] تفسیر منهاج الصادقین, ۳۵۷. [۱۱۰] تهذیب, تالیف ابی جعفر محمد بن حسن طوسی, ج ۲ , ص ۱۸۸.