مشخصات کتاب

بطلان
عقائد شيعه
تأليف:

علامه محمد عبدالستار تونسوی


مترجم:

گروه علمی فرهنگی موحدین