مقدمه

الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه.

دختر جوان در آستانه‌ی بلوغ تولد جدیدی را تجربه می‌کند؛ زیرا مرحله‌ای است که تحولات و دگرگونی‌هایی اساسی؛ شامل رشد جسمی و روحی و فکری را در دختر جوان به همراه دارد. این دگرگونی که با دوره‌های بلوغ همراه است، یک دو راهی محسوب می‌شود که در آن شخصیت زن مسلمان شکل می‌گیرد و در این فرایند از عوامل اثر گذار روانی، اجتماعی و اقتصادی اشباع می‌شود؛ از این رو عنصر جهت دهی سالم در ارتقا دادن شخصیت هر دختر جوان به‌سوی بلندی و رفعت نقش مهمی را بازی می‌کند. بنابر این دختر جوان در مراحل نخست جوانی شدیداً نیاز دارد که تحت حمایت و مراقبت قرار گیرد و از خیر خواهی به او دریغ نشود و توانایی‌های جدیدش به سویی هدایت شود که مایه‌ی خیر و صلاح او و امت است.

طبیعی است که هر انسانی به‌سوی بر آوردن خواسته‌های نفس خویش گرایش دارد؛ اما این گرایش در شروع جوانی شدیدتر است و به گونه ای طبیعی، اصرار بر بر آوردن خواه‌شات نفس شدت می‌یابد و در وجود هر پسر و دختر نوجوان احساس استقلال در تفکر پدید می‌آید و آتش شهوت در قلب شعله‌ور می‌شود که این وضعیت ایجاب می‌کند هر شخصی که مراقب تربیت فرزندش باشد و هر دختر جوانی که به رویکرد استقامت و عفت چشم دوخته است از طبعیت این مرحله‌ی حساس از عمر انسان که درکی عمیق و فهمی دقیق داشته باشد.

خواهرم، پیشنهاد می‌کنم برای اینکه بتوانی لحظات طلایی جوانی ات را حفظ کنی و دامن شرفت بی‌آلایش بماند و در کشمکش زندگی بر قایق نجات سوار شوی، پیشنهاد می‌کنم این صفحات را با تامل و تدبر و پندگیری و تفکر مطالعه کن تا تو را به ساحل امنیت رهنمون شود و به خوشبختی و آرامش برساند.