مقام زنان در اسلام

بزرگ‌ترین زنان اسلام به ترتیب حضرت فاطمه زهرا گرامی دختر پیامبر اکرم و حضرت خدیجه کبری و حضرت عایشه صدیقه و سایر ازواج طاهرات امهات المومنین رضوان الله تعالی علیهن اجمعین می‌باشند:

«فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»: «فاطمه سرور زنان اهل بهشت است» [۹۱]. و اما خدیجه‌ی کبری اولین کسی بود که اسلام را پذیرفت، و تمام دارایی خود را در راه پیشرفت اسلام صرف نمود و در تمام سختیها و ناملایمات تکیه گاه روحی رسول اکرم ج بود که در حیات او حضرت رسول زن دیگری را اختیار نکرد، و سال وفاتش را ((عام الحزن)) سال اندوه و غم نامید، و هرگاه از او یاد می‌کرد اشک در چشمان مبارکش حلقه‌ی میزد و او را با رحمت حق نام می‌برد.

و اما حضرت عایشه صدیقه ل محبوبترین ازواج طاهرات رسول اکرم ج بود، حضرت او را به غایت دوست می‌داشت به طوری که او را حمیراء ((گل سرخ کوچولو)) لقب داده بود، و بیشتر با این لقب او را صدا می‌فرمود: ((کلمینی یا حمیراء)) با من حرف بزن ای حمیراء. نشانی از علاقه‌ی قلبی رسول اکرم با او بود، حضرت عایشه از دانشمندان بزرگ عصر رسالت بود و بعد از رحلت رسول اکرم ج قول او در مسائل دینی حجت تلقی می‌شد او ((۱۲۱۰)) حدیث را از رسول اکرم ج روایت کرده است، و در عصر خود حضرت چه بسا مسائل مهم دینی را به وی ارجاع می‌فرمود: «سلوا هذه الحميراء»: «سوالتان را از این حمیرا بپرسید».

در میان ازواج طاهرات همین افتخار او را بس است که رسول اکرم ج آخرین لحظات عمر شریفش را در حجره او گذرانید و آخرین نفس مبارکش از سینه‌ی او به رفیق اعلی پیوست.

[۹۱] حدیث شریف.