مقامات عالیه

مقام حضرت محمد ج شهادت می‌دهیم که حضرت ختمی مرتبت محمد المصطفی ج بزرگ‌ترین و گرامیترین خلق خدای تعالی و امت او بزرگوارترین و بهترین امتها است.

شهادت می‌دهیم که خدای تعالی دین اسلام را به رسالت حضرت محمد ج به کمال رسانیده و دین اسلام را برای بندگان خود برگزیده و حجت را بر بندگانش به وسیله پیغمبر خاتم به اتمام رسانیده، و او آخرین حجت خدای تعالی بر خلق است. شهادت می‌دهم که انبیاء کرام بندگان و فرستادگان و حجت‌های خدای تعالی بر سایر بندگان او هستند و جملگی پیشوایان بر حق و داعیان بسوی خدای تعالی بوده رسالت الهی را در کمال امانت تبلیغ نموده و برترین مردمان عصر خود بوده‌اند.