صفحه نخست عقاید (کلام) خلافت و امامت اگر کسی به زور فایق آمد و بر حکومت مستولی شد آیا ا...

اگر کسی به زور فایق آمد و بر حکومت مستولی شد آیا امام محسوب می‌شود؟

آری، اگر کسی به زور بدون بیعت مسلمانان بر حکومت و امامت مستولی شد در صورتی که مسلمان باشد به او اعتماد می‌شود، و هر امری از امور دنیا و دین که مترتب بر فرمان او یا موکول به وجود و اجازه‌ی او باشد صحیح است. (مادام که مخالف با دستور اسلام نباشد).

دیدگاه علامه سید عبدالرحیم مولوی کرد

از علمای قرن ۱۳ هجری قمری

متوفی ۱۳۰۰هـ

درباره ی خلافت و امامت

با شرح و اضافات ماموستا ملا عبدالکریم مدرس

أدام الله نعمة بقائه علینا