صفحه نخست عقاید (کلام) خلافت و امامت و آیا لازم است که امام و رهبر برترین و داناترین مر...

و آیا لازم است که امام و رهبر برترین و داناترین مردم زمان خود باشد؟

حقیقت این است که معیار امامت، اهلیت و توانایی و صلاحیت علمی و سیاسی است، و لازم نیست که از نظر علمی و پرهیزگاری برترین فرد زمان خود باشد. به دلیل اینکه عمر بن خطاب س تعیین خلیفه‌ی بعد از خود را به شورای شش نفره ای از صحابه‌ی کرام واگذار کرد، و شکی نیست که برخی از آنان برتر از بعضی دیگر بودند.