صفحه نخست عقاید (کلام) خلافت و امامت ثانیاً: چه کسی برای خلافت سزاوارتر است؟

ثانیاً: چه کسی برای خلافت سزاوارتر است؟

مادام که افضیلت چهار یار نبی ج به این ترتیب واقع شد پس خلافتشان نیز به همین منوال انجام گرفت.

لذا سزاوارترین کس برای خلافت بعد از پیامبر ج ابوبکر صدیق س است که امت اسلام بر آن متفق القولند جز برخی از فرق اسلامی که معتقدند که سزاوارترین کس برای خلافت بعد از نبی ج حضرت علی س است [۳۵]. و هر کدام از دو گروه دلایلی دارند که آنها را بیان خواهیم کرد.

[۳۵] امامیه معتقد به جانشینی دوازده امامند. و زیدیه (که چهار امامی هستند) و منسوب به زید بن علی بن زین العابدین ش معتقدند که علی س افضل از سه خلیفه‌ی پیشین است، اما امامت آنان را قبول دارند به اعتبار اینکه امامت مفضول با وجود افضل جایز است.