مشخصات کتاب

خلافت و امامت
تأليف:

عمر نسفی


مترجم:

ملا محمد ربیعی