صفحه نخست عقاید (کلام) عقیده امام ابوحنیفه رحمه الله مبحث ششم: ممانعت امام ابوحنیفه از شرک و اسبابی که...

مبحث ششم: ممانعت امام ابوحنیفه از شرک و اسبابی که منجر به شرک می‌شود

اسلام بر حمایت از توحید خالص برای خداوند و بستن روزنه‌‌های شرک به او تعالی و نابودی آن بسیار تاکید کرده است.

بدون شک غلو و زیاد روی در حق صالحان و نیکو کاران، اولین و قدیمیترین سبب و علت شرک بوده است و شرک در میان قوم نوح از راه غلو و زیاده روی در حق نیکان و صالحان آغاز شد؛ این حقیقت از ابن عباس و کسان دیگر با روایات صحیح ثابت است. لذا در اسلام بر بستن این دروازه‌ها تاکید فروان شده است و علمای اهل‌سنت در انکار غلو و زیاده روی در حق مردگان و حمایت از توحید بشدت سخت‌گیر و حساس بوده‌اند. و امام ابوحنیفه از علمایی است که در این خصوص سختگیر بوده‌اند، در این بحث با مطالعۀ سخنان او و پیروانش به واقعیت بیشتر پی خواهیم برد. «انشاء الله»