صفحه نخست عقاید (کلام) عقیده امام ابوحنیفه رحمه الله مبحث چهارم: عقیدۀ امام ابوحنیفه دربارۀ صحابه

مبحث چهارم: عقیدۀ امام ابوحنیفه دربارۀ صحابه

از آنجایی که بدعتگذاران و هواپرستان همه، یا برخی از یاران پیامبر را مورد طعن و ایراد قرار می‌دهند، علماء و دانشمندان مسلمان لازم دانستند که دربارۀ یاران پیامبر مطالبی را بیان کنند؛ امام ابوحنیفه هم که از بزرگان علم و دانش است، در این رابطه اظهار نظر کرده که به شرح زیر است:

۱- از هیچ یک از یاران پیامبر جز به نیکی یاد نمی‌کنیم[۴۵] .

۲- نسبت به هیچ یک از اصحاب پیامبر اظهار تنفر و بیزاری نمی‌کنیم و این‌گونه نیستیم که با یکی دوستی و با دیگری دشمنی کنیم[۴۶] .

یک لحظه همراهی یکی از اصحاب با پیامبر، بهتر از عمل تمام عْمِر هر یک از ما ـ هر چند طولانی باشدـ است[۴۷] .

ما معتقدیم که افضل‌ترین فرد این امت پس از پیامبر، ابوبکر صدیقس است، عمر، عثمان و علی ـرضوان الله علیهم اجمعین‌ـ به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارند[۴۸] .

افضل‌ترین مردم پس از رسول اللهج، ابوبکر، عمر، عثمان و علیش هستند و نسبت به تمام اصحاب پیامبر چیزی جز خیر نمی‌گوییم[۴۹] .

[۴۵] الفقه الأکبر صفحه۳۰۴ [۴۶] الفقه الأبسط صفحه۴۰ [۴۷] مناقب ابوحنیفه نوشته مکی/۷۶ [۴۸] الوصیه با شرح /۱۴ [۴۹] النور الامح (ق ۱۹-ب)