(۲) کتاب «الرجال»، نجاشی

از یکی از مورد اعتمادترین افراد نزد آنان ـ احمدبن محمدبن علی نجاشی ـ که مشهور به «رجال النجاشی» می‌باشد، و این کتاب در هنگام بروز اختلاف، بر سایر کتب، برتری دارد.