صفحه نخست حدیث و سنت رجال شیعه در ترازوی قضاوت (۱) الکافی، تالیف محمدبن یعقوب الکلینی

(۱) الکافی، تالیف محمدبن یعقوب الکلینی

محمد صادق الصدر در مورد این کتاب می‌گوید که: «اولین کتاب از کتاب‌های چهارگانه‌ای است که تألیف شده است و مؤلف آن، محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی، معتمدترین عالم امامیه در زمان خود می-باشد...».

و در ادامه می‌گوید: «... و روایت نموده‌اند که الکافی را بر مهدی÷ عرضه نمودند، و مهدی÷ در مورد آن گفته که این کتاب برای پیروان ما کفایت می‌کند...».

سپس به مدح این کتاب پرداخته و می‌گوید: «... این کتاب او در نظر اهل تشیع معتمدترین کتاب است در میان کتب چهارگانه، چرا که به ذکر تمامی سلسله‌ی سندها بین او و معصومی که از او روایت شده پرداخته است و چنین کتابی در میان دیگر کتب نظیری ندارد».

و عبدالحسین شرف الموسوی در مورد کتب اربعه (کتاب‌های چهارگانه) می‌گوید: «آن چهار کتاب عبارتند از: الکافی ـ التهذیب ـ الإستبصار ـ و من لا یحضره الفقیه، و این چهار کتاب، کتاب‌هایی هستند سرشار از احادیث متواتر و از لحاظ صحت مضامین کاملاً تائید شده‌اند و الکافی در میان آن‌ها قدیمی‌تر و بزرگتر و بهتر و مورد اعتمادترین است.»