صفحه نخست عقاید (کلام) راه های نفوذ شیطان بر صالحان ۲-کسب علم شرعی از طریق کتاب‌های مرجع صحیح اصلی

۲-کسب علم شرعی از طریق کتاب‌های مرجع صحیح اصلی

۳- اخلاص دردین

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلۡمُخۡلَصِينَ ٤٠ [الحجر: ٤٠]. «مگر بندگان گزیده و پاکیزه تو از ایشان، (که چون دل‌هایشان به یاد تو آباداست، تلاش من درحق آنان برباد است....».

حضرت عمر بن خطابس می‌گوید: «نفس خود را مورد محاسبه قراردهیدپیش از آنکه تحت محاسبه قرار گیرید و اعمال خود را در ترازو قرار دهید (اعمال خوب و بد خود را بسنجید) قبل از اینکه آن‌ها را برای شما وزن کنندبه حقیقت اگر امروز نفس خود را مورد محاسبه قرار دهید برای شما به نسبت محاسبه روز قیامت راحتتر و آسانتر است».

امام حسنس می‌گوید: «هیچ مسلمانی را نمی‌بینی مگر اینکه نفس خود را محاسبه می‌کند، که چه کاری انجام دهد؟ چه چیزی را بخورد؟ و چه چیزی را بنوشد؟ اما فاجر و گناهکار، بدون ترس از عذاب خداوند سبحانه وتعالی به انجام اعمال بد خود می‌پردازد، و نفس خود را مورد محاسبه و سوال و جواب قرار نمی‌دهد».