۱-جهل ونادانی

گمراه کردن انسان عالم وآگاه از هزارعابد ناآگاه، برای شیطان سخت و مشکل‌تر است.