صفحه نخست عقاید (کلام) راه های نفوذ شیطان بر صالحان عواملی كه شیطان را در ادای وظیفه خود مساعدت و یا...

عواملی كه شیطان را در ادای وظیفه خود مساعدت و یاری می‌نماید