صفحه نخست عقاید (کلام) راه های نفوذ شیطان بر صالحان ثانیا: آرایش و زیبا جلوه دادن بدعت برای انسان است...

ثانیا: آرایش و زیبا جلوه دادن بدعت برای انسان است

شیطان همواره در تلاش است تا بدعت را برای انسان زیبا وخوب جلوه دهد، مثلاً به او می‌گوید: مردم در این برهه از زمان، دین را ترک کرده‌اند، و واقعاً دعوت و برگرداندن آنان به دین مشکل است. پس امیدوارم با اضافه کردن به بعضی از عبادت‌هایی که ما انجام می‌دهیم. مردم به سوی دین ودینداری برگردند، یا به روش دیگری به عبادتی که از طریق سنت رسول اکرمص ثابت شده است، اضافه می‌کنند مثلاُ شیطان بدین طریق عمل کرده و می‌گوید: زیاد کردن برکارهای خیر، خوب است، پس به مقدار و حد و حدود آن اضافه کن، و آن را به شکل عبادت جلوه می‌دهد، و در نتجه آنرا به عنوان عبادت جدیدی معرفی می‌کند.

یا بعضی‌ها می‌گویند: «مردم از دین، دور شده‌اند، شاید ما با آوردن و ساختن بعضی احادیث آنان را بترسانیم و به دین برگردانیم».

لذا احادیثی را اختراع می‌کنند و آن را به پیامبرص نسبت می‌دهند ومی گویند: ما دروغ می‌گوییم ولی به رسول اللهص دروغ نسبت نمی‌دهیم بلکه به خاطر او دروغ می‌گوییم!! حدیثی را وضع می‌کنند، اختراع می‌کنند تا بوسیله آن مردم را از آتش جهنم بترسانند!! از یک طرف آتش جهنم را بطور غریب و ترسناکی برای مردم جلوه سازی کرده و از طرف دیگر بهشت را عجیب و غریب فرض می‌کنند! در حالیکه ما می‌دانیم که عبادات توقیفی هستند، یعنی همانطوریکه از طرف رسولص آمده‌اند یا آنگونه که از جانب خداوند سبحانه و تعالی به سوی رسول اللهص آمده‌اند، قبول کرده و می‌پذیریم، لذا ما نمی‌توانیم از آن‌ها کم و یا زیاد کنیم، و آنطور که دوست داریم آن‌ها را تغییر دهیم، در غیر این‌صورت اگر تغییر و تحولی، در آن‌ها صورت بگیرد، بدعت و از کارهای شیطان است!.