صفحه نخست قرآن تجلی قرآن در عصر علم فرودين منطقه‌ی زمين

فرودين منطقه‌ی زمين

سپس حقیقت علمی ـ تاریخی دیگری در آیت مبارکه‌ی ۱ ـ ۳ از سوره‌ی «روم» تجلی می‌یابد:

﴿الٓمٓ ١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ [الروم: ۱-۳].

«الف. لام. میم. رومیان در فرودترین سرزمین شکست خوردند».

کلمه‌ی «أدنی» از دیدگاه بعضی از مفسران قدیم چنین تفسیر شده است: یعنی سرزمینی که میدان شکست رومیان در برابر امپراطوری فارس قرار گرفته، به سرزمین اعراب نزدیک است، زیرا آن نبرد در نزدیک بیت‌المقدس رونما گردید. اما نقشه‌های ژیولوژیکی که اخیراً به وسیله‌ی اقمار مصنوعی به دست آمده است منطقه‌یی را که صحنه‌ی جنگ میان رومیان و فارسیان قرار گرفته است ازنظر چغری و گَودی در پایین‌ترین سطح ممکن زمین نشان می‌دهد و کلمه‌ی «أدنی» هم دقیقاً به معنی مکان چغری و پستی است.

بگذریم از اینکه آیه‌ی کریمه بیانگر یکی از پیشگوییها (نبوءات) قرآنی است که پیروزی مجدد رومیان در ظرف چند سال بر فارسیان را اعلام می‌دارد و این اخبار هم دقیقا به تحقق می-انجامد.

البته خود این، معجزه‌ی دیگری است که میدان دیگری دارد و آن میدان عبارت از معجزات قرآن در عرصه‌ی تاریخی با إخبار از امور غیبی است. و چون این کتاب تنها به بعد اعجاز علمی قرآن کریم پرداخته و وارد ابعاد دیگر اعجازی آن نشده‌است بنا براین از طرح مبحث معجزات غیبی قرآن کریم در این کتاب معذوریم.