صفحه نخست عقاید (کلام) توحید برای کودکان و نوجوانان سؤال و جواب در توحيد خردسالان (۱)

سؤال و جواب در توحيد خردسالان (۱)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله.

هیچ معبود بحقی جز خدای یكتا، وجود ندارد.

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ.

محمد رسول و فرستاده خداست.

رَبِّيَ الله.

معبود من خداست.

أَنَا أَعْبُدُ رَبِّي.

من خدا را مى‌پرستم.

أَنَا أُحِبُّ رَبِّي.

من خدا را دوست دارم.

س۱ معبود تو كیست؟

ج: معبود من خداست.

س۲: چه كسی تو را آفریده است؟

ج: خداوند من و تمامی مردم را آفریده است.

س۳: چه كسی شب و روز و آفتاب و مهتاب را آفریده است؟

ج: خداوند شب و روز و آفتاب و مهتاب را آفریده است.

س۴: چه كسی زمینی كه ما بر روی آن راه می‏رویم آفریده است؟

ج: خدا زمینی كه ما بر روی آن راه می‌رویم آفریده است.

س۵: چه كسی دریاها را آفریده، و رودها را جاری كرده است؟

ج: خدا دریاها را آفریده و رودها را جاری كرده است.

س۶: چه كسی باران را از آسمان فرود می‌آورد؟

ج: خداوند، باران را از آسمان فرود می‌آورد.

س۷: چه كسی درختها را آفرید و میوه‌ها را از آن خارج نمود؟

ج: خداوند، درختان را آفرید و میوه‌ها را از آن خارج نمود.

