صفحه نخست قرآن سؤال از ما پاسخ از خداوند علیم الهی پاداش خوبی را چگونه بدهیم؟

الهی پاداش خوبی را چگونه بدهیم؟

﴿هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ٦٠ [الرحمن: ۶۰].

«آیا پاداش نیکویی و احسان جز نیکویی و احساس است».