صفحه نخست قرآن سؤال از ما پاسخ از خداوند علیم الهی اجنه هم باید حساب پس دهند؟

الهی اجنه هم باید حساب پس دهند؟

﴿سَنَفۡرُغُ لَكُمۡ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ٣١ [الرحمن: ۳۱].

«بزودی به حساب شما خواهیم پرداخت ای گروه جن و انس».