الهی شب و روز چگونه است؟

﴿وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسٗا١٠ وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا١١ [النبأ: ۱۰-۱۱].

«و گردانیدیم شب را پوشش و گردانیدیم روز را وقت کار و معاش».