صفحه نخست قرآن سؤال از ما پاسخ از خداوند علیم الهی انسان در روز قیامت چه می‌گوید؟

الهی انسان در روز قیامت چه می‌گوید؟

﴿يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِي٢٤ [الفجر: ۲۴].

«گوید ای کاش (چیزی) پیش فرستاده بودم در زندگیم».