جـ - فوائد اجتماعی زکات

۱- نیاز فقرا که در بیشتر کشورها، طبقه اكثریت جامعه را تشكیل مى‌دهند بر طرف مى‌سازد.

۲- جامعه اسلامى را قدرتمند و سرافراز مى‌نماید، لذا صرف زكات براى جهاد در راه خدا یكى از مصارف هشتگانه زكات است.

۳- حقد و حسد را از دلهاى فقرا نسبت به توانگران از بین مى‌برد، زیرا كه مشاهده فقیر به منحصر بودن استفاده ثروت توسط توانگر و محرومیت وى از آن حقد وحسد را در دل او (فقیر) مى‌كارد و منجر به ایجاد دشمنى بین فقرا و ثروتمندان مى‌شود، اما اگر فقیر خود را هر ساله شریک جزئى از اموال توانگر بداند نه تنها نسبت به ثروتمنـد حسد و دشمنى نمى‌ورزد، بلكه خود را موظف به حفظ و دفاع از اموال آنها مى‌داند زیرا كه انتظار دارد در آخر نفعى از آن به وى برسد.

۴- با پرداخت زكات، اموال رشد كرده و در آن بركت داده مى‌شود، امام مسلم روایت مى‌كند که پیامبرص فرموند: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ». «هیچ صدقه‌اى مال را کم نمی‌كند».

۵- یكى دیگر از فوائد اجتماعى زكات این است كه از ركود ثروت جلوگیرى كرده و آن را به گردش در مى‌آورد، و دائره استفاده از آن را وسعت مى‌بخشد، و اینچنین همه اقشار مردم از ثروت استفاده مى‌كنند. فوائد دینى، تربیتى، و اجتماعى زكات دلالت بر عظمت این ركن اسلامى مى‌دهد كه اداى آن براى اصلاح افراد و جامعه امرى ضروریست.