خاتمه

در پایان می‌گوییم: بدعت‌‌ها وسیله‌ای برای رسیدن به کفر و افزوده‌هایی بر دین‌اند که خدا و رسول آنها را مشروع قرار نداده‌‌اند. بدعت از گناه کبیره بدتر است. بدعت رضایت شیطان را بیشتر فراهم می‌کند تا از گناهان کبیره. چون گناهکار، گناه را انجام می‌‌دهد در حالی که می‌داند گناه است سپس از آن توبه می‌‌کند ولی مبتدع بدعت را انجام می‌‌دهد و معتقد است که این کار او از دین است و با آن می‌‌تواند خود را به خدا نزدیک کند. لذا از آن توبه نمی‌کند. بدعت‌ها سنت‌‌ها را از بین برده و اهل سنت و سنت را در انظار پیروان خود زشت جلوه می‌‌دهند. بدعت انسان را از خدا دور کرده و موجب غضب و عذاب خداوند متعال و سبب سیاهی و تباهی قلب‌ها می‌‌گردد.