صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی نمونه‌هایی از بدعت‌های عصر حاضر

نمونه‌هایی از بدعت‌های عصر حاضر

۱- جشن گرفتن به مناسبت تولد پیامبر ج.

۲- تبرک جستن به اماکن زیارتی، بارگاهها و قبور مردگان.

۳- بدعت در عبادات و تقرب به خدا.

بنا به دلایلی مانند فاصله گرفتن از زمان پیامبر، کم شدن علم، کثرت دعوتگران مبتدع و مشابهت به کفار در عادات و شعائرشان، بدعت‌های عصر حاضر به کثرت رواج یافته است. و این مصداق فرموده پیامبر ج است که فرمود: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» [۱۲۶]. «قطعاً از روش و سنت‌های پیشینان خود پیروی خواهید نمود». و اینک شرح هر کدام از بدعت‌‌های ذکر شده:

[۱۲۶] ترمذی و آن را صحیح دانسته است.