صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی فصل سوم
عقیده‌ی صحیح در خصوص پیامبر

فصل سوم
عقیده‌ی صحیح در خصوص پیامبر ج، اهل بیت و اصحابش

بخش اول: محبت و احترام پیامبر ج و پرهیز از غلو و زیاده‌روی در مدح منزلت او.

بخش دوم: اطاعت پیامبر ج و پیروی از او.

بخش سوم: مشروعیت درود و سلام بر پیامبر ج.

بخش چهارم: فضایل اهل بیت و رعایت حقوقشان، بدون افراط و تفریط.

بخش پنجم: فضایل اصحاب پیامبر، و عقیده صحیح در مورد آنها و دیدگاه اهل سنت و جماعت درباره حوادثی که بین آنها اتفاق افتاد.

بخش ششم: حکم دشنام و ناسزاگویی به اصحاب و پیشوایان هدایت شده.