صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی سوگند به غیر خدا، توسل و طلب فریادرسی از مخلوق

سوگند به غیر خدا، توسل و طلب فریادرسی از مخلوق