صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی نظریه‌ی مادی‌گرایی درباره‌ی حیات و مفاسد این نظریه...

نظریه‌ی مادی‌گرایی درباره‌ی حیات و مفاسد این نظریه

دو نظریه درباره حیات وجود دارد: نظریه مادی‌گرایی و نظریه صحیح که هر کدام آثاری به دنبال دارند: