صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی احکامی که پس از اثبات ارتداد، بر مرتد جاری می‌‌شود...

احکامی که پس از اثبات ارتداد، بر مرتد جاری می‌‌شود

۱- به او سه روز مهلت داده شود که توبه کند، اگر توبه کرد و مسلمان شد، توبه‌‌اش قبول می‌شود و به حال خود رها می‌‌شود.

۲- اگر از توبه سرباز زد قتلش واجب است، چون پیامبر ج فرمود: «من بدل دینه فاقتلوه» [۳۱]. «هر کس دینش را تغییر داد او را بکشید».

۳- در مدت سه روز مهلت داده شده برای توبه، از تصرف در اموالش منع می‌‌شود، اگر مسلمان شد داراییش به او تعلق می‌گیرد و اگر توبه نکرد داراییش از وقتی که به مجازات مرتد شدن کشته شود، یا در حال ارتداد بمیرد به عنوان مال غنیمت، به بیت ‌المال مسلمانان تعلق می‌‌گیرد. و گفته شده: از زمان مرتد شدن دارایی‌اش را در مصالح مسلمین صرف کنند.

۴- رابطه‌ی ارث و میراث بین او و خویشاوندانش قطع می‌شود لذا هیچ کس از او ارث نمی‌‌برد و میراث کسی هم به او نمی‌رسد.

۵- اگر در حال مرتد شدن بمیرد یا کشته شود نه غسل داده می‌شود و نه بر او نماز خوانده می‌‌شود، و نباید در قبرستان مسلمین دفن شود، بلکه باید در گورستان کافران دفن یا در هر جای دیگری غیر از قبرستان مسلمانان زیر خاکش کنند.

  

[۳۱] بخاری و أبو داود.