صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی فرق میان کفر اکبر و کفر اصغر

فرق میان کفر اکبر و کفر اصغر

۱- کفر اکبر انسان را از دایره اسلام خارج کرده و اعمال را از بین می‌برد. اما کفر اصغر انسان را دایره اسلام خارج نکرده و اعمال را نابود نمی‌‌کند. البته به اندازه کفری که داشته از عمل او کاسته می‌‌شود و انجام دهنده آن در معرض عذاب قرار می‌‌گیرد.

۲- صاحب کفر اکبر تا ابد در آتش جهنم می‌ماند اما صاحب کفر اصغر اگر داخل دوزخ شود تا ابد در آن نمی‌ماند یا امکان دارد، خداوند او را ببخشد و اصلاً داخل دوزخ نشود.

۳- کفر اکبر، خون و مال انسان را حلال می‌کند ولی کفر اصغر خون و مال انسان را حلال نمی‌کند.

۴- بر مؤمنان واجب است که با کفری که مرتکب کفر اکبر شده، عداوت و دشمنی کنند و رابطه، محبت و دوستی با آنها حرام است، هرچند نزدیک‌ترین خویشاوندانشان باشد. [اما کفر اصغر، بطور کلی رابطه محبت و دوستی را قطع نمی‌‌کند، بلکه با کسی که مرتکب کفر اصغر شده، به اندازه ایمانش رابطه محبت و دوستی برقرار شود و به میزان نافرمانیش با او دشمنی شود.

  