صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی فرق بین شرک اکبر و شرک اصغر

فرق بین شرک اکبر و شرک اصغر

خلاصه‌‌ای از این فرق‌‌ها عبارتند از:

۱- شرک اکبر انسان را از دایره اسلام خارج می‌کند، ولی شرک اصغر انسان را از دایره اسلام خارج نمی‌‌کند.

۲- صاحب شرک اکبر تا ابد در دوزخ می‌‌ماند، ولی صاحب شرک اصغر اگر داخل دوزخ شود تا ابد در آن نمی‌‌ماند.

۳- شرک اکبر تمام اعمال را از بین می‌برد، ولی شرک اصغر تمام اعمال را از بین نمی‌برد تنها همان عمل ریاکارانه را از بین می‌‌برد.

۴- شرک اکبر خون و مال صاحبش را حلال می‌‌کند، ولی شرک اصغر خون و مال صاحبش را حلال نمی‌‌کند.