علی س بعد از رحلت پیامبر ج

علی س در عصر خلافت ابوبکر س بهترین یاور و وزیر او بود که همواره با صداقت و اخلاص برای پیروزی اسلام و سربلندی مسلمانان کار می‌کرد.

او نیز در دوران خلافت عمر س یکی از بزرگمردان دولت بود و هنگامی که عمر س به خارج از مدینه سفر می‌کرد علی س را در جای خود قرار می‌داد.

وقتی که نوبت به خلافت عثمان س رسید علی س مانند سایر اصحاب با او بیعت کرد و همواره یاور و پشتیبان او بود.