علی س با پیامبر خدا ج

فداکاری‌ها، ایثارها و جانفدایی‌های علی س از بدو پذیرش اسلام موجب شد که او در قلب پیامبر ج جای گیرد و یکی از محبوب‌ترین یاران آن حضرت شود.

چه او در تمام غزوات شرکت نمود مگر در جنگ تبوک که رسول خدا ج او در مدینه جای خویش گذاشت.

در سال نهم هجری هنگامی که سوره‌ی برائت نازل شد علی س از طرف رسول خدا ج مأموریت یافت تا آن سوره را به مردم ابلاغ نماید.

آری، ایثار و همراهی علی س با پیامبر خدا ج تا هنگام رحلت آن حضرت استمرار یافت، و رسول خدا ج پیش از وفاتش، فاطمه ل را برای علی س عقد نموده و به او مژدۀ بهشت داد و جزو (عشرۀ مبشره) شد.