شمایل علی س

پیشانیش مو نداشت، گندم گونه بود و موهای سفیدی داشت، علی س دارای دستانی نیرومند، بازوانی توانا، صورتی زیبا و جثه‌ای بزرگ بود.