ولادت و دوران بچگی او

- علی س سی و دو سال بعد از میلاد پیامبر خدا ج متولد شد.

ابوطالب پدر علی س از بزرگمردان قریش و (شیخ الشیوخ) آنان بود، او در صدر اسلام در دفاع از پیامبر ج جلوگیری از آزار مشرکین نسبت به آن حضرت نقش مؤثری داشت.

از آنجا که ابوطالب شخصی عائله‌مند و تنگ دست بود، پیش از بعثت، پیامبر ج و حمزه س توافق نمودند که ابوطالب را یاری دهند و هزینه‌ی بعضی از عیالش را به عهده گیرند که (در پی این تصمیم) علی س سهم پیامبر ج شد. و تا زمان بعثت رسول خدا ج او در خانه‌ی آن حضرت و در دامن ایشان تربیت یافت.