زندگانی او در چند سطر

- علی اولین کسی بود که در دوران بچگی مسلمان شد و همراه پیامبر ج نماز خواند.

- رسول اکرم ج شب هجرت علی س را در بستر خویش خواباند و او را مأمور نمود تا امانت‌های مشرکین را که نزد پیامبر ج بود به آنان برگرداند.

- پیامبر خدا ج در سال دوم هجری فاطمه‌ل دخترش را برای علی س عقد کرد.

- علی بن ابی طالب س در ده سالگی ایمان آورد و در بیست و سه سالگی هجرت نمود و به هنگام وفات پیامبر ج او سی و سه سال داشت، و در سن شصت و سه سالگی به شهادت رسید.

- علی س در ماه ذی الحجه سال ۳۵ هجری به خلافت رسید و خلافتش چهار سال و هشت ماه به طول انجامید.

- او در ماه رمضان سال چهلم هجری به شهادت رسید.