عثمان س در زمان خلافتش

عثمان س در میان ۶ نفر از بزرگان اصحاب برای خلافت انتخاب شد و مردم با او بیعت کردند و مدت خلافتش ۱۲ سال به طول انجامید که در شش ساله‌ی اول کاملاً موفق بود و مسلمانان از نعمت امنیت و آسایش برخوردار بودند بعد از آن فتنه‌ها به واسطه‌ی دسیسه‌های یهود به ریاست (عبدالله بن سبا) شروع شد و در شش ساله‌ی آخر خلافت عثمان س کار مسلمانان مضطرب شد. و این فتنه‌ها خاموش نشد تا عثمان س با دست چند نفر از افراد بدبخت و رئیسان فتنه جویان به شهادت رسید.