عثمان س همراه پیامبر خدا ج

او به همراه پیامبر خدا ج مسلمانی نمونه و با اخلاص بود که جان، دارایی و استراحتش را فدای راه خدا و پیامبر ج نمود، بعد از مسلمان شدن عثمان س پیامبر خدا ج رقیه‌ی دخترش را برای او عقد کرد و عثمان س به همرای همسرش به حبشه هجرت نمود و پس از بازگشت از حبشه باز هم به مدینه هجرت کرد، او در همه‌ی جنگ‌ها و جلسات با پیامبر ج بود و از آن حضرت ج جدا نشد به جز در جنگ بدر که به علت مریض بودن همسرش نتوانست شرکت کند، رقیۀ همسر عثمان س در سال جنگ احد وفات نمود [۴] و پیامبر خدا ج دختر دیگرش (ام کلثوم) را برای او نکاح کرد و به همین مناسبت لقبش (ذی النورین) شد.

عثمان س در آماده کردن لشکر جنگ تبوک نقش مؤثری داشت [۵]. آری، عثمان س چنان از پیامبر خدا ج جدا شد که آن حضرت مژده‌ی بهشت را به او داده بود. و از جمله‌ی یارانی بود که همواره با مال و جان خویش برای نشر دین اسلام و استحکام پایه‌های آن همراه پیامبر ج صاحب سهم بودند.

[۴] به جنگ احد همین کتاب مراجعه شود. [۵] به جنگ تبوک همین کتاب مراجعه شود.