نام او

- نامش عثمان پسر عفان پسر ابی العاص پسر امیه فرزند عبد شمس فرزند عبدمناف اموی قریشی بود.

- او پنج سال بعد از ولادت پیامبر خدا ج به دنیا آمد و هنگام بعثت پیامبر ج ۳۵ سال داشت.