عمر س در زمان خلافت ابوبکر س

او برای ابوبکر س وزیری راستگو و یاوری نیک بود، و به واسطه‌ی او خداوند دل‌های مردم را برای بیعت با ابوبکر س متحد نمود.

او همان صلابت و استحکام رأی را که در زمان پیامبر ج داشت در دوران خلافت ابوبکر س نیز ادامه داد و با عنایت به اینکه شخص ابوبکر س خود مردی حلیم، بردبار و دارای قلبی پر از رحمت و مهربانی بود و وقار و بخشش او سایر صفاتش را تحت تأثیر قرار داده بود لذا [در بعضی مواقع] به رأی عمر س عمل می‌نمود [۳].

[۳] منظور آن است در بعضی مواقع حاکم نیازمند خشونت و تندی می‌باشد اما ابوبکر س به خاطر شدت مهربانی و بردباریش نمی‌توانست به خشونت و شدت متمسک شود در بعضی موارد که نیاز به این عمل بود به رأی عمر س عمل می‌کرد. (مترجم)