عمر س در دوران جاهلیت

او یکی از باهوش‌ترین و آگاه‌ترین جوانان قریش بود و در کارها و عادت‌های آنان از جمله بازی‌ها، عبادت‌ها و ... شرکت می‌نمود، شراب می‌نوشید و برای بت‌ها پرستش می‌کرد و به شدت مسلمانان را آزار می‌داد، عمر س دارای سواد و به خواندن و نوشتن آشنایی داشت.