نام و نسب عمر س

نام او عمر و نام پدرش خطاب فرزند، نفیل، فرزند عبدالعزی است. نسبش در کعب بن لوئی به نسب پیامبر ج ملحق می‌شود.

کینه‌اش (ابو حفص) است. حفص به معنای شیر است، پیامبر ج در جنگ بدر این کنیه را به عمر س داد. لقب او فاروق است، پیامبر ج روزی که عمر س ایمان آورد این لقب را به ایشان داد، خداوند با مسلمان شدن عمر س به اسلام عزت بخشید و او حق را از باطل جدا نمود.