زندگانی عمر س در چند سطر

- عمر سی سال پیش از بعثت رسول اکرم ج به دنیا آمد.

- عمر س پدر خانم رسول خدا ج؛ پدر (ام المؤمنین) حفصهل است.

- او در عمر ۵۵ سالگی خلیفه مسلمانان شد و مدت خلافتش ۱۰ سال و شش ماه به طول انجامید.

- در مدت خلافتش مناطق شام، عراق، فارس، مصر، برقه، طرابلس غربی، آذربایجان، نهاوند و گرگان را فتح نمود و شهرهای بصره و کوفه را نیز بنا نهاد.

- عمر ج اولین کسی بود که تاریخ هجری را تأسیس نمود و از آن استفاده کرد و نیز اولین کسی بود که نماز تراویح را به جماعت اقامه نمود.

- عمر س در حجرۀ عایشه و در جوار قبر پیامبر ج و ابوبکر صدیق س مدفون است.

- او ۱۲ فرزند، شش پسر و شش دختر داشت.